ИТ фирмите са изправени пред големи промени

Решенията за цифровите промени се взимат на все по-високо ниво в компаниите, отбеляза Стивън Францен, старши вицепрезидент в IDC за региона ЕМЕА

За ИТ компаниите цифровата трансформация означава много голяма промяна на начина и същността на работата, отбеляза Стивън Францен, старши вицепрезидент в IDC за региона ЕМЕА

Цифровата трансформация, която днес променя традиционните бизнес-модели, налага изцяло нови роли и отношения с външните партньори. Информацията и боравенето с нея е ключово за оцеляване на компаниите и определящо за бъдещето им.

Структурите на самите бизнеси са силно повлияни от цифровата трансформация. Фактът, че технологиите се оказват част от основната бизнес стратегия на много фирми, променя структурата на работа в тях, каза Стивън Францен, старши вицепрезидент на IDC за региона ЕМЕА, по време на форум в София.

„Решенията за цифровите промени се взимат на все по-високо ниво, често пъти от топ ръководството”, допълни Францен. Някои фирми дори назначават нов тип мениджъри – т.нар. CDO (Chief Digital Officer), или главен мениджър по цифровите дейности . Това, от своя страна, изцяло променя и процесите, които текат в компаниите.

Информацията става определяща за правенето на бизнес и за оцеляването му. Наличието на конкурентно предимство на пазара изисква информация – тя се превръща в ценния актив, който разграничава фирмата от нейните конкуренти. До 2018 г. точно това ще мотивира около 80% от CIO мениджърите в организациите да предприемат радикални промени в бизнеса.

За ИТ компаниите цифровата трансформация означава много голяма промяна на начина и същността на работата. Така например, фирмите, които се занимават с услуги, свързани с прехода към дигитализирани стратегии, ще удвоят софтуерните си разработки до 2020 г. Свързаните с това ИТ бизнеси ще търпят експоненциален растеж, тъй като предприятията, които въвеждат цифрови стратегии в своя бизнес, ще увеличат външните си носители на данни 3 до 5 пъти. Преносът на данни пък ще се нарасне стократно.

Големи сътресения очакват ИТ фирмите, прогнозира Францен. Ще се появят много нови компании, с иновативни решения, докато други ще изчезват. Общо взето до 2020 г. 30% от ИТ доставчиците няма да съществуват във вида, в който ги познаваме днес. Те ще се изменят в резултат на сливания и придобивания, промени на бизнес-модела и дори може да изчезнат.

За потребителите на ИТ системи – фирмите, поели по пътя на цифровата трансформация, това налага преоформяне на отношенията с ИТ доставчиците, заключи анализаторът.

Мария Малцева

Мария Малцева

Коментар