Технологиите са нищо без стратегия

А стратегическите планове за развитие могат да доведат до ефективен резултат само при наличие на дългосрочна и ясна визия