ЕК ще отпусне 1 млрд. евро за младежка заетост

„Неприемливо е, че днес повече от един от всеки петима младежи на пазара на труда не може да намери работа” казва Мариан Тейсен

ЕС ще налее милиарди евро за младежка заетост

Програмата подпомага младежи на възраст до 29 години

110 млн. евро за повишаване на младежката заетост

През първите четири месеца на тази година на устойчиви работни места в реалната икономика са устроени близо 15 000 младежи