Време е всички да „поправим“ Wikipedia

Ако искаме да разчитаме на нея като източник на всички знания, тогава трябва да се уверим, че знанието е коректно, че няма изкривявания, че е обективна