Свързаните публични регистри са ключови за е-управлението

Дигиталната трансформация изисква цифрова свързаност на администрациите

Умният град ще бъде упражнение по партньорство

Намирането на пресечните точки между различните визии и съчетаването им тепърва ще се превръща в предизвикателство