Плажни роботи и морски „хищници” премахват отпадъците в морето

Иновативни технологии намаляват пластмасовите отпадъци с 50%