Португалия забрани служебните съобщения след работа

Новата норма е част от по-широк кръг закони за дистанционно работещите