API са „двигателите” на дигиталната трансформация

Те позволяват създаване на нови приложения с ценни функционалности