Настояват да отпадне авторското право за API

Отпадането на ограниченията върху собствени реализации на съществуващи API е ключово условие за развитие на софтуера и хардуера

Отпадането на ограниченията върху собствени реализации на съществуващи API е ключово условие за развитие на софтуера и хардуера

Доказани имена в компютърните технологии настояват да отпадне авторското право върху приложните програмни интерфейси, наричани за кратко API.

Electronic Frontier Foundation (EFF) обединява десетки известни специалисти, участвали в създаването на AppleScript, IBM S/360, Java, JavaScript, Lotus 1-2-3, MS-DOS, Python, Scala, TCP/IP, Unix и Wiki. Групата се обърна към Върховния съд на САЩ с искане да признае, че API не се явява обект на авторското право.

По-рано Федералният апелативен съд на САЩ отмени съдебно решение по делото между Oracle и Google, свързано с реализацията на Java API в платформата Android. Според специалистите, признаването на API за интелектуална собственост може да окаже негативно влияние върху съвместимостта и преносимостта.

API се явява важен компонент за организация на взаимодействието между различни програми. Отпадането на ограниченията за създаване на собствени реализации на съществуващи API е ключово условие за прогрес в развитието както на софтуера, така и на хардуера, смятат вносителите на предложението.

Появата на персоналните компютри, работните станции и сървърите стана възможно именно благодарение на отворените интерфейси. Те позволиха на конкурентни компании да развиват съвместими технологии и да предлагат подобрени решения.

Коментар