Миймърите на Instagram формират профсъюз

Създателите на уеб-съдържание за социалните медии се надяват да решат някои от проблемите на новата дигитална икономика със стари средства