„Големите данни” обясниха еволюцията на птиците

Днешното многообразие от пернати се е разгърнало от едва няколко вида с „експлозивна” скорост в рамките на 15 милиона години