Износът ни започна да расте по-бързо от вноса

Административната тежест за бизнеса ще намалее с 312 млн. лв. годишно