Износът ни започна да расте по-бързо от вноса

„Прилагаме пакет от мерки, които ще ускорят реиндустриализацията”, заяви Красин Димитров

„Прилагаме пакет от мерки, които ще ускорят реиндустриализацията”, заяви Красин Димитров

За първи път от 23 години имаме изпреварващ ръст на износа спрямо вноса, съобщи зам.-министърът на икономиката и енергетиката Красин Димитров на националния форум „Бизнес – правителство”.

С 4,1% е увеличен стокообменът за юни-септември 2013 г., в сравнение със същия период на 2012 г., с 5,7% по-голям е износът, а отрицателното търговско салдо е намаляло с близо 13 на сто.

Сред приоритетите в работата на МИЕ е освобождаването на бизнеса от излишни бюрократични тежести и административен натиск. „Прилагаме пакет от мерки, които ще ускорят реиндустриализацията, като премахват ненужните регулаторни режими, намаляват броя на документите и таксите, съкращават сроковете”, каза Димитров.

Вече са приети първите 14 мерки, в момента МИЕ активно работи и по втория пакет от над 80 режима. Планът за намаляване на административната тежест с 20% до края на 2014 г. съдържа 167 мерки в пет групи. Тяхното  реализиране ще доведе до намаляване на административната тежест за бизнеса с 312 млн. лв. годишно.

Над 668 млн. евро са преките чуждестранни инвестиции за периода юни-ноември 2013 г. Според Димитров, близо 1,2 млрд. лв. са очакваните инвестиции и 8500 новите работни места в автомобилната промишленост от стартиращи вече проекти.

Държавата е предвидила 20 млн. лв. за иновации от бюджета за 2014 г. Обявена беше и седма сесия за проекти за общо 6 млн. лв. по Националния иновационен фонд, които ще стимулират конкурентоспособността на икономиката.

По оперативна програма „Конкурентоспособност” са платени 250 млн. лв. за бизнеса за периода юни-декември 2013 г., а 500 договора за общо 210  млн. евро са сключени за юни-декември 2013 г.

Новата оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” в момента се съгласува с Европейската комисия и ще бъде един от основните инструменти за реиндустирализация на българската икономика, заяви зам.-министър Димитров.

Коментар