Държавата ще разчита на бизнеса в e-управлението

Прозрачност и ясни правила обеща Розен Желязков

При президента: Електронното управление не е самоцел

То е средство за цялостно реформиране на институциите и процесите

Администрацията ще се дигитализира неминуемо

Използването на цифрови технологии не е самоцел, заяви Росен Желязков