Сателитни комуникации: задава се десетилетие на експанзия

Бързо развиващият се сектор е на прага на трансформиращ период