Завръщането на свръхзвуковите пътнически полети

По-бързите самолети могат да „задълбочат човешките връзки и да формират по-добри бизнес-отношения”