Повечето работни места могат да бъдат частично автоматизирани

Ключово значение за адаптирането към променящия се свят на труда имат подобряването на образованието и ученето през целия живот

Страните с качествени работни места по-устойчиви на кризи

ЕС се нуждае от още инвестиции за обучение и активизиране на европейците на пазара на труда, заяви Мариан Тейсен