Как загубата на стационарния телефон промени семейния климат

Споделеният телефон беше „добрият дух на дома” и обединител на семейството, смартфоните ни дават мобилност, но нещо е безвъзвратно загубено