Глобалният недостиг на чипове криминализира пазара

Фалшификаторите, както във всяка друга сфера, са професионалисти в надушването на всяка възможност