Бизнесът търси кадри с хибридни умения

Пазарът на труда се задъхва от недостиг на квалифициран персонал