Роботите не могат да заместят хората при полети в космоса

Специфичният човешки опит е безценен – впечатленията и наблюденията могат да бъдат подкрепени с данните, събрани от роботите, но не и да бъдат заместени