Свалиха от мрежата AI модел, непроверен за токсичност

Разработчиците на WizardLM-2 от Microsoft са пропуснали да направят необходимите тестове