Изкуствен интелект на помощ срещу хилядолетно заболяване

Система BacillAi улеснява диагностицирането на туберкулозата