AI помощникът Copilot скоро ще пише до 80% от софтуерния код

Корпоративна версия на инструмента вече е достъпна за $19/месец