Софтуер премина за първи път теста на Тюринг

Програмата „Eugene Goostman” успява да убеди една трета от хората, които са я тествали, че е жив човек - също като тях