Европа прогнозира по-точно вулканичните изригвания

Проекти на ЕС осигуряват на органите за гражданска защита и стопанските субекти повече време да реагират ефективно