Европа прогнозира по-точно вулканичните изригвания

Европейските учени вече могат по-точно да предвиждат вулканични изригвания и да издават своевременни предупреждения, благодарение на финансирани от ЕС изследвания. Целта е да се даде на органите за гражданска защита и на важни стопански субекти, като например авиокомпании, повече време да реагират ефективно и по този начин да опазят живота на хората и да ограничат щетите за икономиката.

Пример за това е проектът FUTUREVOLC. От началото му през октомври 2012 г. досега изследователите са инсталирали детектори на вулканични газове, инфразвукови сензори, камери с висока разделителна способност, сеизмографи и сензори за регистриране на движения на земната кора в най-активните региони на Исландия за допълване на съществуващата мрежа.

Много от тези допълнителни датчици са част от мобилни мрежи, които позволяват разполагането им в активни зони в подкрепа на постоянната мрежа. Новите уреди, като например сеизмографите, долавят минимални движения (сеизмични трусове), които са евентуален признак за движение на магма към земната повърхност или за наводнения, причинени от изригване на магма под леда.

Допълнителни GPS инструменти и сателитни данни също могат да помогнат за долавяне на много малки промени. Край вулкана Бардарбунга данните и уредите бяха използвани за оценяване на обема на магмата, навлязла в земната кора до 10 км под повърхността, съобщава Европейската комисия.

Проектът е съсредоточен също така върху наблюдението на изригвания след като достигнат повърхността – измерване на опасни газове, на потоците лава и т.н. Събраната информация може да покаже дали има вероятност вулканичната дейност да прерасне в изригване, подобно на това на Ейяфятлайокутъл през 2010 г. – тогава вулканът забули Северна Европа в големи облаци пепел и накара водещи авиокомпании да отменят важни полети, което от своя страна наруши плановете за пътуване на около 10 милиона души. Финансовите щети се оценяват на близо 3,9 милиарда евро.

През юли т.г. екипът на FUTUREVOLC добави 3 наземни инфрачервени камери към мрежата си в Исландия за откриване на силикатни частици във вулканичната пепел. В рамките на проекта бе изпитан и монтиран върху самолет датчик, който успешно откри пепел, взета от вулкан в Исландия и пусната от въздуха над Бискайския залив във Франция.

Датчикът, който използва многоспектрални камери за разграничаване на силикати от ледени частици, откри пепелта от разстояние 60 километра. Ако Бардарбунга изригне, екипът може да използва същия датчик, за да следи за евентуално изхвърляне на пепел.

В съчетание с метеорологичните данни и модерните техники за моделиране резултатите от FUTUREVOLC ще помогнат за подобряване на прогнозирането на разпространението на пепел, твърди координаторът на проекта Фрейстайн Сигмундсон от Исландския университет. Изследванията ще се използват от Групата за наблюдение на Земята (GEO) – част от приноса на Европа към глобалните усилия за подобряване на прогнозите за вулканична дейност.

EVOSS е друг пример за финансирани от ЕС изследвания на вулканите, в рамките на който бе разработена нова спътникова система за автоматично откриване и наблюдение на изригващи вулкани по цял свят. След това „облакът” от специализирани компютърни сървъри на проекта автоматично разпространява данни в реално време до съответните органи за гражданска защита.

Системата измерва изригвания по три начина: топлината, излъчена от даден вулкан, изхвърлените газове и пепел и физическите промени по повърхността на Земята. Тези данни могат да помогнат на учените по-добре да предвидят каква ще е активността на даден вулкан в бъдеще – например дали дейността му се засилва или отслабва. EVOSS (Европейските космически услуги за наблюдение на вулкани) вече действат в Европа, Африка и вулканичните острови в океаните около тях.

Междувременно приключи проучване на шест вулкана в Европа и по света по проекта VUELCO. Проучването доведе до създаване на база данни за вулканичната активност и до по-добри модели за прогнозиране.

В същото време екипът по проекта разработва начини за подобряване на комуникацията между вулканолозите и органите за гражданска защита. Целта е да се помогне на местните общности да разбират научните съвети за вулканите и да предприемат подходящи действия. Сред другите финансирани от ЕС проекти, свързани с вулканите, са още MED-SUV и MARsite.

Коментар