Поколението „Y” – риск за киберсигурността на прага на GDPR?!

То буквално живее в електронния свят и сякаш няма усещане за неприкосновеност...