NDC решава проблемите с данните в организациите

Предоставя единен панорамен изглед над корпоративните активи

Класифицирането на данните в облака повишава сигурността

Софтуер на Netwrix помага на организациите в контрола на данните