NDC решава проблемите с данните в организациите

Netwrix Data Classification решава проблемите с данните на организациите, като им предоставя единен панорамен изглед над корпоративните активи
(илюстрация: Netwrix)

Данните на глобално ниво се очаква да достигнат размер от 175 зетабайта до 2025 година – обем, основно запълнен от бизнес организациите, сочи прогноза на IDC. В същото време много организации изпитват затруднения да идентифицират кои данни са чувствителни и къде се намират, за да осигурят адекватно ниво на сигурността им.

Сложността на потоците от данни в модерните корпоративни среди прави трудно за екипите по сигурността да са уверени, че наложените политики се следват стриктно и че всички чувствителни данни са правилно класифицирани и защитени. Класифицирането на данните може да разреши проблемите, като позволи на ИТ екипите постоянно да са наясно с местоположението на чувствителните файлове, да поставят етикети в зависимост от това колко важни са данните за организацията и да наложат правила за сигурност поред поставените етикети.

Решението

Софтуерът Netwrix Data Classification решава проблемите с данните на организациите, като им предоставя единен панорамен изглед над корпоративните активи. Като наблюдават кои данни са ценни, потребителите на Netwrix могат да ги организират по начин, който да спомага за по-добра продуктивност и по-лесна колаборация.

Когато знае къде се намират чувствителните и регулирани данни, клиентът може да редуцира риска от пробив в сигурността и да отговори на изискванията за защита и поверителност на информацията с по-малко усилия и разходи. Също така, когато открият и премахнат повтарящите се данни, организациите могат да намалят разходите за складиране и управление на информацията.

Предимства на Netwrix Data Classification (NDC)

Решението за класифициране на данни на Netwrix има редица предимства. Ето основните от тях:

Идентифициране на чувствителна информация и ограничаване на достъпа до нея. NDC открива PII данни, регулирани данни, интелектуална собственост и други видове чувствително съдържание – както локално разположено в ИТ средата на организацията, така и в облачно пространство. Това софтуерно решение спомага данните да се съхраняват само в правилно защитени локации, с отговарящ на потенциалните рискове контрол на достъпа до тях, за да се намали вероятността за пробив.

Netwrix може автоматично да премести в карантина данните от критична важност за организацията, когато те се съхраняват в незащитени локации или са достъпни от голям брой групи от потребители. Така се се ограничи достъпът до тях, докато организацията не вземе премислено решение как да процедира с тези данни.

Подобряване на производителността на служителите и улесняване на взимането на правилни решения. С помощта на NDC организациите могат да подредят своите данни в логичен ред, за да подобрят ефективността на служителите при колаборация. Служителите ще могат да работят само с наистина необходимите им данни, за да взимат по-добре информирани решения.

Намаляване на разходите чрез изтриване на излишните данни. Netwrix Data Classification спомага за откриване на повтарящи се данни, на остаряла или тривиална информация, която безопасно може да се изтрие или архивира. По този начин решението води до намаляване на разходите по управление и складиране на данните.

Отговаряне на изискванията за съответствие с различни регламенти и за поверителност на данните. Потребителите на Netwrix могат лесно да открият данните, които подлежат на различни регулации, като например GDPR, HIPAA и PCI DSS, както и да наложат подходящи мерки за контрол на тези данни. Организациите ще могат да докажат на дадено лице къде се намират личните PII данни и кой е имал достъп до тях, в рамките на броени минути вместо дни.

Откликване на правни заявки без временно спиране на бизнеса. Специалистите по ИТ сигурност, които използват Netwrix Data Classification, са в помощ на правните отдели с това, че ускоряват процесите по eDiscovery и подготовка за потенциални съдебни спорове. Също така Netwrix помага на организациите да защитят репутацията си като гарантира, че остаряла информация – например стари данни за контакт – няма да се появи в грешен момент.

Изисквания и функционалност

Netwrix Data Classification работи без да използва агенти, така че да не пречи на работата на системите за съхранение на данни. Цялата индексирана и класифицирана информация се събира, анализира, съхранява и обновява на отделен сървър.

Освен това NDC може да се интегрира с решения за защита от изтичане на данни (DLP) и с решения за управление на достъпа до информация (IRM). Netwrix вгражда информацията от класифицирането директно в анализираните файлове, така че да повиши точността на работа на DLP и IRM решенията и да оптимизира усилията за защита на данните.

Софтуерът на Netwrix се лицензира според приложенията, в които ще се класифицират данни, с възможност както за лицензиране тип абонамент, така и с постоянен (вечен) модел на лицензиране. Независимо от това кой модел на лицензиране се избере, повечето приложения се лицензират на брой потребители.

Netwrix Data Classification позволява на организациите да разберат данните в цялата си среда
(илюстрация: Netwrix)

Защо да изберем Netwrix

Много организации избират решението на Netwrix, за да се справят с проблеми, свързани с управлението на данните. Ето защо:

Бърза имплементация. Не е необходимо да се доплаща за скъпи професионални услуги или да се губи време за дълъг процес на имплементация на решението. Софтуерът може да се приведе в работно състояние за броени дни, а не за месеци.

По-малко грешни показания. NDC предоставя резултати от класифицирането, на които може да се вярва, а не купища грешни показания, които клиентът трябва да отсее. За целта софтуерът на Netwrix използва комплексна обработка на данните.

Ненатрапчива архитектура. Избирайки Netwrix, организациите ще избегнат проблеми, свързани с използване на натрапчиви агенти и недокументирани методи за събиране на данни.

По-грануларно управление на таксономията. Правилата за класифициране лесно могат да бъдат адаптирани за сложни казуси, като например обработка на данни с интелектуална собственост, без да е необходимо закупуване на допълнителни професионални услуги.

Прозрачни резултати от класификацията. Потребителите на Netwrix получават точна информация защо файловете им са класифицирани по определен начин от решението, като могат фино да променят правилата за класифициране за дори още по-точни резултати.

Първокласна техническа поддръжка. Проблемите на клиентите се разрешават бързо от екипите за поддръжка с 97% ниво на задоволство от свършената работа, подчертават от компанията.

Решенията на Netwrix се разпространяват на нашия пазар чрез широка партньорска мрежа и от официалния дистрибутор КОМПЮТЪР 2000 България.