DevOps развенчава митове в софтуера

Високо-ефективните ИТ организации не трябва да правят избор между скорост и надеждност, ако прилагат в работата си правилните DevOps практики

DevOps – еволюция в разработката на софтуер

Интеграцията на разработка и ИТ операции позволява на компаниите да произвеждат и внедряват софтуер и ИТ услуги по-бързо, с чести обновления