DevOps развенчава митове в софтуера

При DevOps осигуряването на качеството се извършва на всеки етап от процеса на производство на софтуер

При DevOps осигуряването на качеството се извършва на всеки етап от процеса на производство на софтуер

Няма тайни за постигане на скорост и надеждност в разработката и доставката на по-качествени софтуерни продукти и услуги на по-ниска цена. Актуално изследване на Puppet Labs показва, че това може да се постигне с правилните DevOps практики.

Високо-ефективните ИТ екипи внедряват софтуерен код 30 пъти по-често и 200 пъти по-бързо, в сравнение с ниско-ефективните организации, сочи проучването, което се фокусира върху състоянието на DevOps – новата философия в софтуера – през настоящата година.

Освен това екипите, следващи подхода DevOps (Devеlopment + Operations, или интеграция между разработката и ИТ операциите), постигат много по-добра стабилност, отколкото техните колеги. Неуспешните внедрявания са с 60% по-малко, а средното време за възстановяване след сривове в услугата (MTTR) е 168 пъти по-кратко.

Тези осезаеми предимства се дължат на използването на DevOps практики, категорични са авторите на изследването, което в частта за ИТ производителност се фокусира върху два скоростни показателя – честота на внедряване и време за внедряване на софтуера – плюс една метрика за стабилност, каквато е MTTR.

Именно количествените измерения на ИТ производителността са един от най-интересните резултати от изследването. Пробивът показва връзката между DevOps практики, ИТ производителност и организационна ефективност. Развенчан е митът, че компаниите трябва да избират между скорост и надеждност.

Puppet Labs открива, че високо-професионалните екипи са в състояние да постигнат много по-добри нива на производителност и стабилност чрез използване на DevOps практики, които се явяват ключов фактор за пробива.

След като постигнат по-висока ИТ производителност, благодарение на DevOps, организациите продължават да подобряват надеждността

След като постигнат по-висока ИТ производителност, благодарение на DevOps, организациите започват да повишават рязко стабилността (източник: Puppets Labs)

Въпреки, че нивото на неуспешните внедрявания на промени не е част от дефиницията за ИТ производителност, Pupet Labs анализира и този показател, предвид неговата важност за стабилността. Изследването установява, че високо-ефективните ИТ организации имат най-ниски нива на неуспех при внедряване на промени, докато ниско-ефективните екипи са в другия край на скалата.

Анализаторите наблюдават също тенденция на повишаване на стабилността, след като организациите вече са достигнали високо ниво на ИТ производителност, в резултат на внедряване на DevOps практики. Компаниите започват да получават повече икономически ползи от инвестирането в подобрена стабилност.

Фактът, че стабилността се увеличава в групата на високо-ефективните екипи, показва, че качеството се измества наляво, т.е. вгражда се на по-ранен етап в разработката на софтуера. Ако си представим, че процесът на доставка на софтуер е производствена поточна линия, то в левия край е лаптопът на разработчика, откъдето произхожда кодът, а най-вдясно е производствената среда, където в крайна сметка този код бива завършван.

При DevOps осигуряването на качеството се извършва на всеки етап от процеса на производство на софтуер: писане на по-добър код, по-добро тестване, изграждане на приложения с идеята за лесна проверка и внедряване и създаване на култура за непрекъснато усъвършенстване.

Във философията на DevOps качеството на софтуера не е отговорност само на един екип. Това е споделена отговорност на всички, ангажирани в жизнения цикъл на доставката на софтуера. Високо-ефективните организации знаят това и прилагат дейностите по осигуряване на качеството в целия процес.

Като цяло, изследването на Puppet Labs показва, че няма тайни за постигане на скорост и надеждност при разработката и доставката на по-качествени софтуерни продукти и услуги на по-ниска цена – това може да се постигне с правилните DevOps практики.

Именно DevOps практиките са един от акцентите на предстоящата конференция ASE DevOps 2015, която ще се проведе на 30 октомври в СТЦ Интерпред – София. Първото по рода си събитие у нас е насочено към няколко групи специалисти: разработчици, QA специалисти, техническите ръководители, директори на софтуерни компании и ИТ отдели, уточниха организаторите от Асоциацията на софтуерните инженери (АСИ).

Ключов лектор на конференцията е Джон Уилис (John Willis) – пионер в DevOps практиките и технически евангелист за Docker – отворена платформа за създаване, доставка и изпълнение на разпределени приложения. Участниците в конференцията ще могат да ползват онлайн платформа, за да отправят въпроси и да обменят идеи с лекторите.

Коментар