Ubuntu GamePack дава достъп до игрите за Windows

Специална дистрибуция на отворената платформа поддържа над 22 хиляди игри и приложения за Windows и MS-DOS, наред с програмите за Linux