Историческо тримесечие за пазара на смартфони

Продажбите на смартфони в Източна Европа са нараснали с 11% през последното тримесечие

Световните продажби на смартфони са се увеличили с 4% в периода април-юни (на годишна база), достигайки 346,9 млн. броя. Това е най-високият резултат за второ тримесeчие в цялата история на пазара за смартфони, сочи анализ на GfK.

Най-позитивна динамика се наблюдава на развиващите се азиатски пазари и в Източна Европа, където продажбите са нараснали съответно с 13% и 11% през тримесечието, спрямо същия период на предходната година.

Продажбите в Латинска Америка бележат ръст от 10%, докато северноамериканският пазар добавя 6%. Близкият изток и Африка регистрират само 1% увеличение на продажбите, а Китай остава на нивото отпреди една година. В Западна Европа и развитите пазари на Азия се наблюдава спад в продажбите на смартфони в периода април-юни 2017 г.

В стойностно изражение глобалните продажби на смартфони през тримесечието възлизат на 109,2 млрд. долара, бележейки ръст от 9%. GfK прогнозира, че през цялата 2017 г. обемът на пазара ще се увеличи с 8% до 470,3 млрд. долара, а като брой продажбите ще нараснат с 4% до 1,47 млрд. устройства.

През второто тримесечие в развиващите се страни от Азия са продадени 56,7 млн. смартфона, в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) – 18,7 млн. броя, а в Латинска Америка – 27 млн. Докато в азиатските страни е най-високо търсенето в Бангладеш и Малайзия, то в ЦИЕ впечатляващи резултати постигат Русия и Украйна с ръстове съответно 11% и 22%. Годишната прогноза за ЦИЕ сочи 9% ръст в продажбите до 85,2 млн. броя.

Коментар