Сирма Груп Холдинг влезе в индекса SOFIX

Сирма Груп е първата технологична фирма в борсовия индекс SOFIX (снимка: Marcian – CC BY-SA 3.0)

Българската софтуерна компания Сирма Груп стана първата технологична фирма, включена в борсовия индекс SOFIX. На заседание от 7 септември Съветът на директорите на Българската фондова борса – София е взел решение за включване на емисията на холдинга в най-стария борсов индекс у нас, съобщиха от компанията.

Основание за това решение са показателите на Сирма Груп: пазарната капитализация на фрий флоут (free-float) на дружеството е над 40,420 млн. лв., медианата на седмичния оборот е 36,651 хил. лв., броят на сделките възлиза на 1384, а средно-аритметичната стойност на спреда е 0,06416086.

Решението за промяна в базата на SOFIX влиза в сила от 18 септември 2017 г. В индекса Сирма Груп Холдинг е класирана сред водещите 15 дружества на фондовата борса съгласно критериите за изчисляване на индекса.

SOFIX е най-старият индекс на Българска Фондова Борса – София, който съществува от 20 октомври 2000 г., когато базовата стойност на индекса е определена на 100. На 11 септември 2017 г. стойността на индекса бе малко над 700.

Индексът се базира на пазарната капитализация на включените в него емисии обикновени акции, коригирана с фрий-флоут коефициента на всяка от тях. SOFIX включва 15-те водещи емисии, отговарящи на изискванията на Българската фондова борса – София.

През юли 2017 г. бяха оповестени обновените Правила за включване на емисии в индекса. Настоящето преразглеждане на индекса е първото по новите критерии.

Сирма Груп е холдингова компания с 25-годишна история и една от най-големите софтуерни групи в Югоизточна Европа. През 2015 г. дружеството направи успешно IPO и се листна на Българската фондова борса, като привлече 11,4 млн. лв. нов капитал.

Коментар