Онлайн калкулатор изчислява услугите на Столична община

Видео демонстрации на сайта на Столична община показват как се ползва новият онлайн калкулатор на цените на услугите

Гражданите и фирмите в Столична община вече могат лесно да получат информация за всички разходи и такси за предлаганите услуги от Направление „Архитектура и Градоустройство”.

В информационната система на НАГ са интегрирани голям брой услуги, за които няма фиксирана цена, а такса, която зависи от множество фактори, вкл. срок за изпълнение или местоположението на обекта. Ето защо Столична община и геоинформационна компания Мапекс създадоха калкулатор за цените на 99 от предлаганите е-услуги.

„С новата ни технологична система ще позволим на всички граждани и инвеститори да изчислят своите разходи и правилно да планират своите проекти”, коментира Здравко Здравков, главен архитект на Столична община.

Голяма част от предлаганите от НАГ услуги притежават характерни параметри, които определят таксата за тяхното предоставяне. Когато потребител на сайта на НАГ избере конкретна услуга, до нея има бутон „Детайли”, където се намират всички данни към услугата: име, срок, правно основание, цена, освобождаване от такси, пояснения, подписва се от, необходими документи, образец на заявление. Когато потребителят избере „Цена”, той отива до калкулатора за конкретната услуга.

Параметрите за генериране на цената на услугата са няколко вида: първо параметри като РЗП, линейни метри, брой имоти и брой точки, но и списъци с предефинирани стойности като например сграда, ограда по чл. 48, ал. 9 от ЗУТ, ограда по чл. 147, ал. 1, т. 7 от ЗУТ и т.н. След като въведе параметрите за имота, системата изчислява таксата за конкретния потребител, в зависимост от избраните и въведени от него стойности.

Таксата на специфични услуги зависи и от зоната на строителни граници на Столична община. Като част от проекта, специалистите на Мапекс са създали карта с геореферирани зони на строителни граници, действащи ОУП, ПУП и регулация, кадастрален план и административна карта.

През интерактивната карта могат да бъдат изпълнени търсения по различни параметри като адрес, данни по регулация, данни по кадастрален план и административни актове и по този начин всеки може да провери в коя зона се намира имотът, обект на търсената услуга. На сайта на общината са качени няколко видео демонстрации, както и упътвания за ползване на калкулатора.

Коментари по темата: „Онлайн калкулатор изчислява услугите на Столична община”

добавете коментар...

  1. Димитър Иванов

    Звучи много добре, доста професионално и пълно с екстри! Когато нещо е добре, не може да си изсмуче човек от пръстите критика, ей така само, за да храни…

Коментар