Отстояваме свободното движение на нелични данни

България е за ускоряване на работата по предложението за свободното движение на нелични данни, стана ясно на среща в Люксембург

Осигуряването на надеждна и предвидима правна рамка на електронните съобщения ще стимулира инвестициите във високоскоростна свързаност и конкуренцията на цифрови мрежи и услуги, заяви заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Димитър Геновски, по време на участието си в заседание на Съвета по транспорт, телекомуникации и енергетика, формат „Телекомуникации“ в Люксембург.

Той потвърди готовността Българското председателство да продължи работата и да приключи преговорите с Европейския парламент за преразглеждането на регулаторната рамка, която е стратегическа за цифровата икономика. Българската позиция е за ускоряване на работата по предложението за свободното движение на нелични данни. „Ползите от отварянето на данните в публичния сектор са безспорни“, заяви Геновски.

В Люксембург министрите обсъдиха и конкретни действия за прилагане на Директивата за сигурността на мрежите и информационните системи, вкл. стъпки за насърчаване на инвестициите в киберсигурността. Българската позиция бе, че сигурната европейска мрежова среда изисква публичните и частните субекти да са добре подготвени да се справят с предизвикателствата, включително чрез създаване на публично-частни партньорства.

По думите на заместник-министър Геновски, държавите членки трябва да координират кампании за повишаване на осведомеността, както и да подпомогнат обучението по киберсигурност в университетите и в учебните програми.

Коментар