Публикуваха финалната спецификация PCIe 4.0

Браншовата организация PCI-SIG, ангажирана с развитието и стандартизацията на шината PCI Express (PCIe), публикува финалния вариант на спецификацията PCI Express 4.0 версии 1.0.

Ключово подобрение, в сравнение с PCI Express 3.0, приета преди близо седем години, е повишената максимална скорост за предаване на данни по шината PCI Express – на практика, тя е удвоена от 8 на 16 гигатрансфера в секунда (GT/s).

В допълнение, новата спецификация PCI Express 4.0 намалява закъсненията, подобрява мащабируемостта, I/O виртуализацията и платформената интеграция, съобщават авторите на документа.

Същевременно, PCI SIG продължава разработката на спецификация PCI-Express 5.0, която се очаква да бъде завършена през второто тримесечие на 2019 г. В момента е публикувана предварителна версия 0.3 на спецификацията.

Коментар