UserGate контролира достъпа до интернет

Разработчикът на софтуер за сигурност Entensys Corp. обяви нова версия 5.0 на своя продукт UserGate Proxy & Firewall 5.0, който предлага централизирано управление и защита на мрежи от сложни заплахи в интернет.
UserGate сега позволява на компаниите да контролират навиците на служителите си при разглеждане на сайтове и да наблюдават изтеглянията в реално време. Сървърът UserGate може да помогне за увеличите на производителността на служителите, като дава пълен контрол над това, което те могат да разглеждат и какви файлове да изтеглят.
Контролът върху интернет достъпа се постига чрез техники за уеб категоризиране и уеб филтриране. BrightCloud Service и BrightCloud Master са включени в UserGate и предлагат огромна, категоризирана база данни от URL-и.
Софтуерът позволява блокиране на достъпа до уебсайтове в определени категории, като например за възрастни, играене на игри онлайн, лични имейли, P2P и други неподходящи ресурси. Възможността за наблюдаване в реално време на изтеглянията позволява блокиране на файлови типове, като например mp3 или zip.
UserGate също така сканира всички файлове за вируси и малуер, като използва множество антивирусни машини, вкл. Panda и Kaspersky. Това намалява времето за получаване на вирусните дефиниции, а оттук и възможността от заразяване. Освен това
UserGate намалява риска от социален инженеринг, като блокира достъпа до фишинг уебсайтове чрез използване на автоматично осъвременяваща се база данни от фишинг интернет адреси.
UserGate Proxy & Firewall 5.0 включва множество характеристики по сигурността, интегрирани в едно пълно решение. Динамичната система за управление на трафика позволява фиксиране на максимална скорост на трафика и в двете посоки. Налична е и система за предупредителни съобщения, генерирани от UserGate сървър в отговор на откриване на вируси, външни атаки, осъвременявания на файлове с антивирусни дефиниции и други събития в сървъра.
Внедрена е също така защитната стена Application Firewall, за да управлява интернет-базиран софтуер от страна на клиента. Включен е и подробен модул за статистика под названието Web Statistics.
Страница на продукта: UserGate Proxy & Firewall 5.0
Дистрибутор в България
: Бизнес Софтуер Дистрибутор

Коментар