Софтуерната ни индустрия е най-зряла в региона

Необходими е съществена либерализация на наемането на хора в региона, заяви Елена Маринова, президент на Мусала Софт

Конкретни стъпки за постигане на обединена силна софтуерна индустрия на Западните Балкани очерта президентът на Мусала Софт – Елена Маринова, в срещата на високо равнище на лидерите в региона тази седмица в София.

Три основни теми – „Съединението прави силата”, „Все по-висока добавена стойност” и „Премахване на прегради” – формират визията за бъдещето на софтуерната индустрия в региона, представена от Елена Маринова.

Според нея, необходими са съществена либерализация на наемането на хора в региона, развитие на таланта чрез масови инвестиции в обучителни програми, финансирани от публично-частни партньорства, а в дългосрочен план – трансформация на образователните системи. Елена Маринова наблегна също на мерките за улесняване на придвижването на хора чрез оптимизиране на граничния контрол и подобряване на пътната инфраструктура.

Данните от пазарни анализи сочат, че българската софтуерна индустрия, която е най-зрялата в региона, бележи постоянен ръст и вече надминава 1 милиард евро с ефективност близо 3 пъти по-висока от средната за страната. Тя е с висока добавена стойност, експортна, съществен и добър данъкоплатец, както и добър работодател.

Общият капацитет на софтуерната индустрия на Западните Балкани и България е над 60 000 души, според пазарните оценки, но въпреки това няма компания, надхвърлила 1000 софтуерни специалисти в региона, каквато е целта на Мусала Софт за 2020 г.

С обединени усилия на всички страни от Западните Балкани е реалистично да се появят по-съществени играчи от региона както като мащаб, така и като иновативност, посочиха от българската компания.

Коментар