Стемо внедри SAP ERP в швейцарската Xantis Pharma

Стемо реализира SAP ERP проект във фармацевтичната корпорация Xantis Pharma, базирана в Швейцария

Системният интегратор Стемо внедри SAP ERP в изцяло чуждестранен клиент без дъщерно дружество в България. Проектът в швейцарската фармацевтична компания Xantis Pharma AG е изпълнен по утвърдената методология за внедряване на SAP ERP системи – ASAP.

Xantis Pharma е мултинационална фармацевтична компания за продажби и маркетинг с главен офис в Цуг, Швейцария и търговско присъствие чрез собствени търговски и маркетингови организации в Русия, Украйна, Казахстан, Чехия, Словакия, Румъния.

С този проект Стемо стъпва на конкурентния международен пазар, който ще представлява фокус на компанията през следващите години. В SAP ERP решението са заложени конкретни цели, подпомагащи дейността на Xantis Pharma в няколко направления.

По отношение на бизнес целите, информационната система ще подкрепи растежа на компанията, ще осигури информация за вземане на решения в реално време, интегрираност на информационните потоци и отчетност, ще намали оперативните разходи, като същевренно ще подобри и автоматизиира бизнес процесите. Изготвен е бизнес модел в SAP, по който ще бъдат внедрявани решения и в другите дружества на компанията.

Проектът преследва и няколко оперативни цели, вкл. оптимизирано управление на основни данни за материали и контрагенти, обработка и анализ на данните от продажбите, намаляване степента на оперативния риск в бизнес процесите, оптимизиране на процесите на снабдяване, продажби и финансово счетоводство, както и намаляване на ръчната обработка на данни.

ERP системата включва модули „Финансово счетоводство и Активи” (SAP FI и АА), „Доставки и управление на материалите” (SAP MM), „Продажби и дистрибуция” (SAP SD) и „Интерфейс с електронно банкиране”.

Проектът е изпълнен в изключително кратък срок от 5 месеца, благодарение а подкрепата от страна на Xantis Pharma, професионализма и мотивацията на SAP консултантите на Стемо, подчертаха от системния интегратор.

Цялата инфраструктура по проекта е разположена в изнесен дейта център и се наблюдава и администрира от екип „Управляеми Услуги” на Стемо. Моделът на „инфраструктура като услуга” (IaaS) и проактивно управление спомага за гарантиране качеството на услугите (SLA), осигурява предвидимост на разходите по поддръжка на SAP системата и намалява капиталовите разходи на Xantis Pharma.

Цялата поддръжка на SAP системата ще бъде поета също от Стемо. През следващата година е планиран roll-out проект в дъщерно дружество на Xantis Pharma в Чехия, уточниха от българската компания.

Коментар