9 хил. евро средно на година в ИКТ сектора

Броят на заетите в ИКТ сектора у нас е 38-40 хиляди души, а средната годишна заплата е между 7.5-9 хиляди евро. Тези данни бяха изнесени миналата седмица на изложението БАИТ Експо от председателя на асоциацията Боян Бойчев.
Според прогнозите, пазарът на ИКТ през тази година ще достигне обем на продажбите от 3,8 млрд. евро. Преди година той е бил близо 3.5 млрд. евро.
У нас реално опериращите ИКТ компании са 1600-1700 на брой, което е 5 на сто от бизнеса като цяло, а приходите им за 2007 г. са около 10 процента от БВП на страната.
Според проучване на БАИТ, един зает в ИКТ бранша получава около 150 на сто по-високо възнаграждение от стандартното за другите сфери на бизнеса.
Финансовата рецесия, която се наблюдава в световен мащаб, ще се отрази и на българския ИТ бизнес, заяви Бойчев. В момента е невъзможно да се предвиди накъде отива пазарът, което се дължи на финансовата турболенция, която се случва, и на въздържаността на компаниите в правенето на инвестиции.

Коментар