MWC 2018: Хай-тек обувки спасяват живота на работници

Умна обувка, свързана със система от сензори, дебютира на MWC 2018 в Барселона

Сензорни обувки със собствен комуникационен модул могат да спасяват живота на работници в тежки условия, алармирайки за възникнали инциденти. Умните обувки бяха представени в павилиона “Градът на бъдещето” на Световния мобилен конгрес в Барселона (MWC 2018). Те са разработени по заявка на голям френска производствена фирма след инцидент с нападение над неин служител.

Обувките са предназначени за работници, чиито ръце са обичайно заети, поради същността на това, което правят. За тях краката се явяват единствените (относително) свободни крайници. Наред с това обувките са свързани със сензорна система, която следи пулса и телесната температура.

Самите сензори се поставят близо до тялото, но постоянно подават данни към умната обувка. Поставянето на подобни сензори трябва да става винаги със съгласието на работниците. Заедно с тях може да бъде подсигурена и слушалка за гласова връзка в случай на нужда. Тя обичайно се вгражда в каската на служителя.

Комуникационният модул на обувките има СИМ карта и може да предаде през телекомуникационната мрежа сигнал до работодателя – или пък до телефона за спешна помощ – при възникване на инцидент. Този сигнал може да се изпрати в няколко случая – например, когато сензорната система улови необичайно състояние на тялото на работника, или пък когато самият той активира вградения паник бутон с крака си. Това става чрез движение с ходилото вътре в обувката или чрез натискане на външен бутон – в зависимост от възможностите на работника.

Комуникационният модул на обувката има сим карта и може да предаде сигнал до работодателя или до спешната помощ при възникване на инцидент

В ситуациите, в които сензорната система регистрира необичайно поведение, например много висок или много нисък пулс, умната обувка първо “пита” работника дали е добре. Това става чрез мощна вибрации в областта на петите и/или силен звуков сигнал, който е толкова пронизителен, че може да се чуе дори в много шумна среда. Ако работникът не реагира на “питането”, обувката веднага изпраща сигнала за инцидент и нужда от помощ.

Подобна обувка е могла да спаси френския работник, станал повод за разработване на системата. Той е бил нападнат с нож и продължително време се е борил с нападателя си, но ръцете му били заети в процеса на самоотбрана. Сега създателите на специалните обувки се надяват, че ще помогнат за предотвратяване на фатален край при други подобни инциденти, както и при работни злополуки.

Мария Малцева

Мария Малцева

Коментар