Cloud пазарът надскочи $246 млрд. за една година

82% от компаниите, които вече използват облачни услуги, смятат да увеличат бюджетите си за клауд през 2018 г., а в рамките на 5 години – да ги удвоят

През последните години Cloud индустрията е сред най-обсъжданите теми в света на технологиите и интернет. По един или друг начин, почти всеки – от обикновения потребител през малкия бизнес и електронните магазини до големите компании – използва клауда (облака), макар и не винаги да осъзнава това.

Експертите предвиждат устойчиво развитие и все по-широка приемственост на Cloud технологиите в различни бизнеси при преследване на все повече цели. Как се разви индустрията през 2017 г. и какво можем да очакваме занапред?

Успешна година за Cloud индустрията

Още в началото на 2017 г. Gartner предвиди ръста на пазара на клауд услуги с близо 20% спрямо 2016-та. Голям принос имаха не толкова корпорациите, колкото малките компании и онлайн магазини, които виждат все повече от предимствата на облачните услуги за своя бизнес.

Отново според Gartner, преминаването към Cloudбазирани решения допринася за 14% по-ниски разходи на компаниите, което е и основната причина все повече от тях да обмислят работа с облачни технологии в бъдеще.

В резултат на това, инвестициите в облачни услуги непрекъснато растат. Пазарът надскочи сумата от 246 милиарда долара за 2017 година.

Защо Cloud технологията е толкова предпочитана?

Бизнесът харесва най-вече бързината и гъвкавостта, които постига, внедрявайки клауд услугите в своята дейност. Новите инструменти и постоянните подобрения в характеристиките и възможностите за използване на технологията окуражават предприемачите да инвестират все по-смело в такъв тип технологии.

82% от компаниите, които вече използват облачни услуги, смятат да увеличат бюджетите си за Cloud през 2018 г., а в рамките на 5 години – да ги удвоят. В глобален мащаб потребители и предприемачи одобряват модела, при който заплащат само за ресурси, които използват, и разчитат на променлива и неограничена мощност за своите проекти. Още един плюс на технологията е, че тя е приложима за всякакъв тип бизнеси и сфери на дейност.

Основателни ли са притесненията на бизнеса?

Не всички приемат Cloud технологията като най-подходяща за тяхната дейност. Защитата на споделяната информация все още притеснява част от потенциалните потребители на клауд услуги. Възможността за загуба на контрол върху данните и риска от злоупотреби водят до несигурност у някои компании, обмислящи използването на Cloud.

Съществува ли наистина такъв риск и оправдани ли са притесненията на бизнеса? Според Юлиян Бориславов, управител на хостинг компания ICN.Bg, рискът е минимален, ако бизнесът познава и използва Cloud технологиите по правилния начин.

„В случай, че сте информирани за съществуването на публична, частна и хибридна клауд инфраструктура и техните предимства, ще можете да изберете най-правилната за вас – според типа данни, с които работите. Частният клауд ще ви предложи най-високо ниво на сигурност, а информацията ще можете да управлявате в рамките на своята организация. Тя ще бъде защитена от мрежовия достъп на външни потребители“, сподели Бориславов.

Клауд инфраструктурата може да бъде частна, публична и хибридна и ако бизнесът я използва правилно, рискът за сигурността на информацията е минимален

При публичния клауд, по неговите думи, можем да се възползваме от много гъвкави решения, подходящи за различни онлайн бизнеси. „Публичен не означава, че споделяте информацията си с другите клиенти на услугата, а само общия изчислителен ресурс на инфраструктурата. Сериозно предимство е, че заплащате само за използваните от вас ресурси“, поясни управителят на ICN.Bg.

„Ако пък се нуждаете от максимално ниво на сигурност и неограничена гъвкавост едновременно, хибридният облачен модел е подходящият за вас. При него най-рисковите си ресурси ще разположите върху частен облак, а друга част от процесите – на публичен такъв, за да разчитате на гъвкавост и оптимизация на разходите си“, допълни Бориславов.

Прогнози за все по-висока „облачност“ в индустрията

Вероятно все още има бизнеси, които изобщо не използват интернет, но те са пренебрежимо малко. Според Gartner, също толкова малко ще са и компаниите, които до 2020 г. няма да са възприели Cloud технологиите в своята дейност. Очаква се броят на компаниите, възприели облака, да расте със средно по 19% поне през следващите 3 години, наред с инвестициите в индустрията и въвеждането на нови клауд услуги и функционалности.

У нас също е висок делът на бизнесите, използващи cloud услуги. Големият брой ИТ компании, инвестиции и иновации в сектора са обещаващи за развитието на индустрията в България и занапред. Амбициите на големи международни компании да превърнат страната ни в регионален център на цифровата икономика и да инвестират значителни средства в облачни услуги са още един знак за повече приемственост към новите технологии.

На база статистиките и прогнозите в индустрията, можем да заключим, че облакът не е бъдещето на сектора, а по-скоро неговото настояще. Повечето от потенциалните потребители на клауд услуги вече са открили ползите и активно използват и внедряват технологията в своите бизнес процеси.

Коментари по темата: „Cloud пазарът надскочи $246 млрд. за една година”

добавете коментар...

  1. :)

    При тази облачност, скоро очаквайте гръмотевици и пороен дъжд.

Коментар