4000 души работят в сектора на домакинските електроуреди

Преките работни места, осигурени от индустрията на домакинските електроуреди у нас, са около 4000, като браншът в страната създава и непреки работни места

Индустрията на домакинските електроуреди е достигнала оборот от 47,6 милиарда евро в Европейския съюз през 2016 г. Оборотът у нас е 330 милиона евро, като секторът постига 45% ръст за периода 2008 – 2016 г., съобщиха на пресконференция днес от APPLiA България – сдружението на производителите на домакински електроуреди.

По последни данни, браншът е осигурил близо 1 милион работни места в ЕС. „По заетост у нас секторът е на средно ниво за Съюза, изпреварвайки страни като Швеция, Белгия, Гърция и Финландия“, заяви генералният секретар на APPLiA България – Габриела Чифличка.

Тя изтъкна, че у нас преките работни места, осигурени от индустрията, са около 4000, като браншът в страната създава и непреки работни места в търговията, леката промишленост, логистиката и следпродажбения сервиз. По данни на APPLiA, за всяко ново работно място в сектора в рамките на ЕС се създават 3-4 нови работни места в свързани индустрии.

Високотехнологична и силно конкурентна, индустрията запазва тенденцията да инвестира активно в иновации. Само за България през 2016 г. близо 10 милиона евро са вложени от бранша в проучвания и иновации с цел разработване на по-ефективни уреди с високо ниво на екологичност, които да носят повече икономии на домакинствата.

„Последният доклад на APPLiA за материалните потоци сочи, че благодарение на повишаването на ефективността на съдомиялните машини, потреблението на вода е намаляло с 83,5%, а потреблението на електроенергия – с над 60%“, посочи Габриела Чифличка. „Ако всяко българско домакинство мие със съдомиялна машина вместо на ръка, могат да се реализират над 80 милиарда литра икономии на вода и около милиард и половина киловатчаса икономии на електроенергия годишно“, добави тя.

Годишно потребителите в ЕС генерират 5 милиона тона отпадъци от домакински електроуреди, като браншът е успял да събере и рециклира 1,7 милиона тона, съобщи генералният директор на APPLiA Паоло Фалчони

От особена важност за потребителите е въвеждането на нов енергиен етикет. Промяната е инициирана от Европейската комисия и ще настъпва поетапно за различните видове домакински електроуреди. Уреди като хладилници, перални, съдомиялни и комбинирани перални със сушилни ще се появят на пазара с нови етикети и изменена скала за енергийна ефективност най-рано през 2020 г.

„На потребителите трябва да стане ясно, че се променя етикетът, но уредите не стават по-малко ефективни“, подчерта Чифличка. Тя обясни, че новото законодателство ще създаде условия за уреди, класифицирани с клас В, С или по-нисък по новата скала A-G, да имат по-висока енергийна ефективност от уредите от най-високите класове А+++ по старата скала.

Новата енергийна скала ще засегне милиони потребители у нас и в ЕС, тъй като средногодишно индустрията предоставя на европейските граждани около 1 милиард малки и големи електродомакински уреди. За тяхното производство са необходими 6 милиона тона от суровини – 3 милиона тона стомана и неръждаема стомана, 1,1 милиона тона пластмаса и около половин милион тона мед, алуминий, стъкло и бетон. Това прави темата за разделното събиране и рециклиране на излезлите от употреба уреди особено важна за цялото общество.

В рамките на Съюза за 2016 г. около 17% от малките домакински електроуреди, които са изчерпали жизнения си цикъл, са свършили в кофата за боклук. На фона на тази статистика, индустрията е отделила над 1,3 милиарда евро за разделно събиране и рециклиране на уреди, които са се превърнали в отпадък. В разглеждания период браншът е събрал и рециклирал 1,7 милиона тона отпадъци от домакински електроуреди.

„Управлението на отпадъците е изключително важен елемент от нашите отговорности“, коментира генералният директор на APPLiA Паоло Фалчони. „Годишно потребителите в ЕС генерират 5 милиона тона отпадъци от домакински електроуреди, като нашият бранш е успял да събере и рециклира 1,7 милиона тона. За нас е от огромно значение все повече потребители да постъпват отговорно с уредите, които няма да използват повече, и да ги предават в събирателните пунктове за рециклиране“, подчерта Фалчони.

По думите му, това е съществена част от идеята на бранша за кръгово общество – всеки негов член да допринася за кръговата икономика чрез отговорно отношение към ресурсите, включително разделното събиране на отпадъци и тяхното рециклиране. Това ще доведе до по-чиста околна среда за всички и по-малко загуби на материали, убедени са в сектора.

Коментар