Внедряване на пневмо-транспортна система в хипермаркет „Карфур” в гр. Бургас

На 27.11.2008 г. SystemGroup България приключи инсталацията на пневмо-транспортна система (пневмопоща) в хипермаркет „Карфур”.
Групата "Карфур" е най-големият търговец на дребно в Европа и втори в света. Притежава 12 000 магазина, в 30 държави. В Европа "Карфур" има силни позиции в много европейски градове, като отваря всяка година между 50-60 хипермаркета в различни страни. Първият хипермаркет с марката „Карфур” ще отвори врати в гр. Бургас.
За справка: транспортно-пневматична система (пневмопоща) – предназначена за бързо и надеждно транспортиране на различни физически обекти, осигурявайки безопасност, надеждност, икономичност и комфорт. Пратката се слага в специални контейнери-капсули между две или повече приемно-предавателни станции и се изпраща по тръбопроводна система със скорост 5-8 м/с. Системата транспортира всичко, което може де се побере в капсулата: пари, оригинални документи, банкноти, лабораторни анализи, медицински препарати, образци, горещи и студени проби на стомана и много други.
Историята на пневмопощата датира от началото на XIX век. Още от тогава съществува идеята за транспортиране на пощенски пратки с висока скорост и без участие на куриерска служба. За тази цел необходимо да се използват тръби с еднакъв диаметър, съединени херметично и свързващи между себе си няколко ползващи. Ако в тръбата се постави контейнер с по-малък диаметър от вътрешния диаметър на тръбата, тогава този контейнер лесно ще се предвижва по тръбите. Подаваният с помощта на компресор въздух под налягане или неговото изпомпване, кара контейнера да се движи с достатъчно висока скорост в различно направление.
Днес пневмо-транспортна система е корпоративен стандарт за повечето вериги световни хипермаркети в това число и „Карфур”. Основното й предназначение – транспортиране на финансови средства от касовия възел до централната каса (трезор), както и обратно изпращане на капсулата с разменни монети (при двустранна система).
В България това е първият проект и по думите на сервизния инженер на SystemGroup България, Христо Антонов: ”Интегрирането на това решение ще позволи да се оптимизира работното място на касиера, значително да се намали времето за инкасация и да се повиши сигурността на магазина като цяло. Въпреки сложните монтажно-инсталационни работи, проекта приключи в поставените срокове – за 14 дни. Пневмопощата състои от 7 приемо-предаващи станции, 6 от тях се намират в близост до касовите възли и една в трезора на магазина. По този начин пневмопощата свързва работните места на касиерите с централната каса (трезора) и осигурява предаването на парите от касите за по-малко от 1 минута. Проектът за внедряване на пневмо-транспортната система е изцяло осъществен от служителите на SystemGroup – разработване, доставка на оборудване и внедряване”.
Предимствата на пнемопощата:
  • Високо ниво на сигурност на работното място на касиера
  • Не се налага съхраняване на големи суми пари в касата – наличните пари се изпращат в централата/ трезора
  • Предаване на оборота в работно време, без да се налага прекъсване работата на касата
  • Бързо транспортиране на финансовите средства в удобно за Вас време
  • Повишаване на производителността и организацията на труда
  • Съвременно ниво на обслужване на клиентите
SystemGroup България е официален представител на австрийската компания Sumetzberger – световен производител на пневмо-транспортни системи и предлага пълен спектър услуги: разработване на проект, доставка на оборудване, монтаж, настройване, гаранционно и следгаранционно обслужване. Специалистите на компанията са преминали обучения в Австрия и притежават сертификати от производителя.

Коментар