Задържане на кадрите е приоритет при криза

Насърчаване потреблението на български стоки и задържане на квалифицираната работна ръка са сред мерките за борба срещу икономическата криза, според браншовите организации, членове на БСК.

Проявленията на икономическа криза в България бяха обект на дискусия между представители на браншови организации и фирми, вкл. от електротехниката и електрониката, днес в БСК.

Със свое отворено писмо от 12 ноември т.г. БСК първа алармира за необходимостта от предприемане на спешни антикризисни мерки, вкл. преработка на Бюджет`2009, преодоляване на проблема с междуфирмените задължения чрез създаване на клирингова къща, активни мерки за запазване на квалифицираните кадри и др., посочи председателят на БСК Божидар Данев.

За преодоляване на последиците от кризата Данев препоръча на фирмите да преразгледат инвестиционните си програми, да анализират развитието на пазарите си в краткосрочен план, да направят правен анализ на всичките си търговски договори и, където е възможно, да включат арбитражни клаузи в тях.

Други съществени мерки, според него, са преструктурирането на производството, повишаване квалификацията на персонала и по-висока активност при усвояване на средствата от ЕС.

Председателят на Браншовата камара по машиностроене Илия Келешев предложи държавата да подпомогне финансово задържането на квалифициран персонал само в експортно ориентираните фирми (тези, които формират над 50% от приходите си от продажби от експорт на продукция), тъй като те са най-засегнати от кризата на световните пазари и липсата на поръчки.

В контекста на борбата срещу сивата икономика, Келешев предложи подобно държавно финансиране да се отнася само за работници с висше образование, които през последните две години са били осигурявани на заплата, по-висока от средната за страната.

Божидар Данев припомни, че БСК през последните 4-5 години е правила многократно предложения за промени в Закона за обществените поръчки, гарантиращи равнопоставеното участие на българските производители в обществени поръчки.

Коментар