Отчетоха заслуги на държавата към ИТ сектора

Ролята на държавата е изключително важна за създаване на благоприятни условия за растеж на ИКТ сектора в България. Това каза днес министър Николай Василев при откриване на Третата кръгла маса по информационни и комуникационни технологии в хотел “Шератон”.
"България има много силни традиции в информационните и комуникационните технологии … и през последните години този сектор се развива изключително динамично. Заслуги за това имат бизнесът, държавата и академичната общност", заяви министърът на държавната администрация и административната реформа.
Според него, държавата е създала благоприятни условия за ИКТ сектора, като данъчната политика е позволила да се поддържа темпа на растеж. Той припомни, че България е намалила най-високата ставка по данък общ доход от 38% през 2001 г. на 24 процента в момента. Корпоративният данък пък е 15%, което го прави един от най-ниските в Европа.
Държавата освободи сектора на информационните технологии и софтуерната индустрия от ДДС при износ на тези продукти, което значително стимулира развитието на сектора, добави Николай Василев.
Кръглата маса се организира от Българският ИКТ Клъстер и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Водещи фигури в дискусията са председателят на ДАИТС Пламен Вачков, председателят на Българския ИКТ Клъстер Петър Статев и Саша Безуханова, съпредседател на КРИБ и директор на Хюлет-Пакард България.

Коментар