Екопак повиши петкратно капацитета си с ново съоръжение

Нестандартният дизайн на новото съоръжение на Екопак позволява на посетителите да наблюдават как работи системата отгоре

Екопак България“ инвестира 1,45 млн. лв. в изграждане на нов технологичен център. Част от него е нова инсталация за сортиране на отпадъци от пластмасови, метални и хартиени опаковки и нов образователен център за ученици в София.

Капацитетът на новата инсталация е 5 пъти по-голям от този, с който разполагахме досега. Тя може да сортира до 21 000 тона отпадъци от опаковки годишно“, съобщи изпълнителният директор на „Екопак България“ Тодор Бургуджиев. Той подчерта, че голяма част от процесите са автоматизирани, а нестандартният дизайн позволява посетителите да наблюдават дейността на инсталацията отгоре.

Новата линия е изградена на площадка с площ 35 декара. Инсталацията ще обработва отпадъците от разделното събиране от цветните контейнери на „Екопак България” в 6 района на София, от 130 обекта на ХОРЕКА и 310 търговски обекта. В съоръжението са инсталирани магнитни сепаратори за автоматично отделяне на желязо и алуминий. Линията се обслужва от 27 души.

Същевременно, „Екопак България“ отвори интерактивен образователен център. Той е част Технологичният център, в близост до сепариращата линия и е предназначен за деца над 14 години.

Пространството от 300 кв. м е разделено на три зони. В прожекционната зала се представят филми, свързани с опазването на околната среда и разделното събиране на отпадъци от опаковки.

„Екопак България“ отвори и първия си интерактивен образователен център за деца до 14 години

Втората зона е разделена на 4 секции за четирите вида отпадъци, които се събират разделно – пластмаса, хартия, стъкло и алуминий. Представени са процесите на преработка и рециклиране на отпадъци, превръщането им в нови продукти или в изкуство. Предложена е и мотивираща информация за ползата от рециклирането.

Третата зона е гората на зелените желания, където всеки посетител ще оставя своята зелено мисия/послание за следващите поколения.

Този център е модел, по който може да се ориентира екологичната политика независимо дали става въпрос за семейство, община, държава или съюз. Ако успеем по този начин да изградим навици у тези, които днес са между 7 и 27 години, това е гаранция, че когато са на нашите години, няма да има нужда от подобни инициативи“, заяви министърът на околната среда и водите Нено Димов.

През миналага година около 23 000 ученици са избрали да участват в дейности по интереси, свързани с екологично образование и здравословен начин на живот. „МОН ще публикува промени в Наредбата за приобщаващо образование, насочени към заниманията по интереси, а екологичното образование ще се превърне в трайна държавна политика“, съобщи министърът на образованието и науката Деница Сачева.

В този център децата ще научат по най-добрия начин, че отпадъците са ценен ресурс, подчерта столичният кмет Йорданка Фандъкова. Тя съобщи, че системата за разделно събиране на отпадъци в столицата ще се разширява.

Коментар