Accenture е компанията с най-приобщаваща среда

Компанията с най-приобщаваща среда и най-разнообразна работна сила е Accenture, според индекса на Thomson Reuters, който разглежда 7 000 глобални публични компании

Лидерът в иновациите Accenture оглави индекса на Thomson Reuters за многообразие и приобщаване, който определя 100-те най-добри компании в света по тeзи критерии. Индексът е създаден през 2016 г. и е едно от най-всеобхватните проучвания за приобщаване на служителите на работното място.

За да състави индекса, Thomson Reuters разглежда данните на повече от 7 000 публични компании по целия свят. Те са оценени по 24 отделни показателя в 4 ключови категории: многообразие, приобщаване, развитие на хората и отразяване на новини. Индексът се изчислява чрез оценка на всеки показател, който разглежда позицията на компанията на пазара и позициите й спрямо партньорите.

„В Accenture, ангажиментът ни започва от ръководството и се простира във всяка част на компанията“, казва Пиер Нантерме, председател и главен изпълнителен директор на Accenture. „Ние приемаме нашето разнообразие от личности като „култура в културата“. Това се отнася за нашите 449 000 служители в целия свят. Споделяме общи ценности, като същевременно носим със себе си уникални умения и опит, за да допринесем максимално за клиентите ни и нашия бизнес“, допълва той.

Accenture е международна компания, която предоставя широк спектър от услуги и решения в категориите: стратегии, консултиране, дигитални услуги, технологии и операции. Със своя дългогодишен опит и специализирани умения в повече от 40 индустрии и всички сектори на бизнеса, Accenture работи в пресечната точка на бизнеса и технологиите, за да помогне на клиентите да подобрят представянето си и да създадат устойчива добавена стойност.

Accenture си е поставила за цел жените да съставляват 50% от работната сила в компанията в глобален план до 2025 г.

„Ние вярваме, че многообразието е източник на новаторство, творчество и конкурентно предимство и създава работно място, където всеки човек е приет и има чувство за принадлежност“, казва Елън Шоук, главен ръководител и координатор на човешките ресурси на Accenture. „Нашият твърд ангажимент и обещанието, което сме направили към нашите служители, се виждат всеки ден в действията на всеки един член от компанията. Сътрудничеството между служителите ни, клиентите и общностите продължава да ускорява прогреса и да насърчава култура на равенство, където всеки може да расте и се развива“.

Сред действията, които Accenture предприе, за да продължи да бъде по-приобщаващо и разнообразно работно място, са:

Създаване на многообразен Съвет на директорите. Съветът на директорите на Accenture е многообразен по отношение на географското и половото му представителство, като има хора от шест държави на четири континента и четири жени, включително и главният директор.

Подобряване на равнопоставеността на работното място. Accenture си е поставила за цел жените да съставляват 50% от работната сила на компанията в глобален план до 2025 г. Днес жените са 41% от всички служители на Accenture и 45% от новите служители.

Развиване на талантите. Компанията инвестира 935 милиона долара в обучение и професионално развитие през миналата година. Направени са значителни инвестиции в преквалификация, за да се помогне на служителите в работата им в ключовите области: облачни технологии, изкуствен интелект и роботика.

Пълна прозрачност. Компанията предоставя данни за работната сила в много страни. Например, Accenture беше първата компания за професионални услуги, която по собствена инициатива публикува в САЩ подробна демография на работната сила – включително пол, етническа принадлежност, хора с увреждания и ветерани.

Accenture оглавява индекса на компаниите с най-добри показатели за многообразие и приобщаване, изготвян от Thomson Reuters (показани са компаниите на първите 35 места от общо 100 в индекса )

„В Thomson Reuters разбираме, че въздействието върху обществото е от основно значение за постигането на дългосрочен финансов успех“, коментира Патси Доер, глобален ръководител на корпоративната отговорност и приобщаване, в Thomson Reuters. „Създаването на работна сила за бъдещето означава изграждане на разнообразни екипи, които привличат най-добрите и най-талантливи хора от цял свят. Индексът за многообразие и приобщаване помага на инвеститорите и анализаторите да идентифицират компаниите, които се развиват в тази област. По този начин те могат да вземат инвестиционни решения, които да съответстват на техните ценности“.

Класацията на Thomson Reuters е поредното признание за Accenture по отношение на приобщаване и многообразие. Компанията се стреми да гарантира на всички свои хора, че могат да успеят независимо от възрастта, етническата принадлежност, пола, половата идентичност, религията или сексуалната ориентация.

Сред десетките класации, в които Accenture е включена през изминалата година, са и: 100-те най-добри корпоративни граждани в световен мащаб на сп. „Корпоративна отговорност“; Индексът за равнопоставеност на инвалидите в САЩ; Toп 50 компании за развитие на многообразието в САЩ; Индексът за корпоративно равенство в Кампанията за правата на човека; Nikkei Топ 100 компании за жени в Япония; Топ 50 работодатели за жени във Великобритания на сп. „Таймс“ и 100-те най-добри компании за жени в Индия.